Behovet av att kunna övervaka och identifiera växer allt starkare i dagens Sverige. Då manuell bevakning är kostnadskrävande, kan vi erbjuda andra alternativ. Den snabba tekniska utvecklingen inom CCTV gör systemen mer intelligenta, kompakta, och kostnadseffektiva. Våra moderna kamerasystem skapar en ökad trygghet genom användarens möjlighet till övervakning och identifiering.

View-DR

Tryck på View-DR länken för exemplar om sonys nya kameror. OBS! Extern länk!

hiltsm viewdr

Våra Tjänster.
1: Behovsanalys

För att vi ska kunna erbjuda rätt lösningar och få en förståelse för varje enskild kunds specifika behov så utför vi en behovsanalys. I vilken det bland mycket annat ingår att se över miljöerna där kamerorna ska sitta.

Läs mer!


2: Teknik/Installation

I vår behovsanalys har vi undersökt miljön där anläggningen ska fungera. Eftersom vi alltid strävar efter att nå bästa möjliga bildkvalitet har varje enskild kamera placerats med största noggrannhet.

Läs mer!


3: Information och tillstånd

För att du som företagare eller privatperson skall få ha ett kamerasystem måste det finnas ett tillstånd från länsstyrelsen, vara rätt dekaler uppsatta och kamerorna får ej täcka allmäna områden. Vi som din installatör hjälper dig med alla bitar och ger dig information från våran erfarenhet.

Läs mer!4: Support/Service

Om du som kund behöver support vänder du dig självklart till oss. Larmteknik I Stockholm AB har Jour året om där du kan få prata med en behörig tekniker som kan hjälpa dig med alla dina frågor!

Tryck för Kundtjänst!