product larmnet6000

Larmteknik är godkända utav SBSC och Polismyndigheten för att utföra larminstallationer. Våra tekniker har flerårs- erfarenhet utav arbete med de flesta utav marknadens larmutrustningar.

Läs mer: Inbrottslarm

Passagesystem 2

Passagesystem ger dig som ägare utav en anläggning fullständig kontroll och översikt utav passage i dina lokaler. Det ger även en smidig lösning på hur ni ska slippa mängdvis med nycklar som kan tappas eller kopieras.

Läs mer: Passagekontroll

1179483 520 292

Med ett brandlarm som är anslutet till en larmcentral får du alltid den snabbaste möjliga responsen för att kunna utrymma och tillkalla brandkår. Förutom den tekniska installationen och projekteringen så säkerhetsställer vi att alla inom anläggningen får rätt information om vart dom skall utrymma om faran är framme.

Läs mer: Brand- och Utrymningslarm

Behovet av att kunna övervaka och identifiera växer allt starkare i dagens Sverige. Då manuell bevakning är kostnadskrävande, kan vi erbjuda andra alternativ. Den snabba tekniska utvecklingen inom CCTV gör systemen mer intelligenta, kompakta, och kostnadseffektiva. Våra moderna kamerasystem skapar en ökad trygghet genom användarens möjlighet till övervakning och identifiering.

View-DR

Tryck på View-DR länken för exemplar om sonys nya kameror. OBS! Extern länk!

hiltsm viewdr

Våra Tjänster.

Läs mer: Övervakningssystem

För att vi ska kunna erbjuda rätt lösningar och få en förståelse för varje enskild kunds specifika behov så utför vi en behovsanalys. I vilken det bland mycket annat ingår att se över miljöerna där kamerorna ska sitta. Detta för att kunna anpassa kameravalet efter sådant som ljusförhållanden och risker för intrång och sabotage som råder på den aktuella platsen.
Läs mer: Behovsanalys

I vår behovsanalys har vi undersökt miljön där anläggningen ska fungera. Eftersom vi alltid strävar efter att nå bästa möjliga bildkvalitet har varje enskild kamera placerats med största noggrannhet: Vi har anpassat varje kamera efter varje enskild plats som ska bevakas.
Detta innebär att flera olika fabrikat och modeller kan samsas i en och samma anläggning. Vi kan erbjuda den här lösningen tack vare att vi inte är märkesoberoende.

Läs mer: Teknik/Installation

containerinferno

 

Inferno wireless system är nästa generations larmsystem. Inferno wireless System är ett komplett larmsystem som effektivt stoppar inkräktare vid dörren. SMS skickas vid inbrott.Detta larmet tillsammans med en TSR-2FIXX och ni har den bäst skyddade containern.Perfekt om ni har värdefullt innehåll.

Det är hos länsstyrelsen du ansöker om tillstånd för allmän kameraövervakning. Ansökan lämnar du till länsstyrelsen i det län där kameraövervakning ska ske.

Syftet med gällande lagstiftning är att öka möjligheterna att med hjälp av kameraövervakning förhindra och utreda brott. Samtidigt finns det regler i lagen som ska säkerställa att integritetsskyddet är tillfredsställande.

Läs mer: Information och tillstånd